Regler

Hvor stor tilhenger kan jeg leie?

Det enkleste måten å finne svar er å bruke Statens vegvesens tilhengerkalkulator. Du finner hengerens registreringsnummer i den enkelte hengers beskrivelse (klikk på den hengeren du ønsker å leie).

Ofte vil man få klarsignal, men begrensninger på hvor mye nyttelast man kan ha i hengeren. Det betyr i praksis at du kan leie hengeren, men ikke laste den med tillatt nyttelast, kun med den vekten tilhengerkalkulatoren ga deg!

Begrensninger i førerkortet

Førerkort klasse B

Hovedregelen er at bilen og hengerens totalvekt (bil + henger + last i bil + last i henger) ikke overstiger 3500 kg.

Dersom du vil gjøre det enkelt og samtidig være sikker på at du er innenfor reglene, kan du legge sammen bilens tillatte totalvekt og hengerens tillatte totalvekt og passe på at dette ikke er høyere enn 3500 kg. Forutsetningen er selvfølgelig at du ikke laster hengeren med mer enn hengerens tillatte nyttelast.

Oppsummert: For førerkort klasse B skal samlet totalvekt for bil og henger IKKE overstige 3500 kg.

Begrensninger i bilens vognkort

Dersom totalvekt for bil og henger er under 3500 kg så må du også kontrollere bilens vognkort for å se om bilen tåler å trekke vekten av tilhengeren. Bilen og hengerfeste må være dimensjonert til å tåle vekten av tilhengeren. Dersom du leier henger med brems (alle våre tilhengere, bortsett fra vår minste båthenger har brems) ser du etter «Tillatt tilhengervekt med brems».

Oppsummert: Pass på at tilhengerens vekt (med last) ikke overstiger vekten som står i bilens vognkort «Tillatt tilhengervekt med brems».

Førerkort klasse B96

Dersom du ønsker å øke totalvekt for bil og tilhenger fra 3500 kg til 4240 kg kan du det med et enkelt opplæringsprogram hos din lokale kjøreskole, uten førerprøve!

Førerkort klasse BE

Tillatt tilhengervekt begrenses av bilens vognkort: «Tillatt tilhengervekt med brems» (alle våre tilhengere, bortsett fra vår minste båthenger har brems).

Hvor fort kan du kjøre med tilhenger på bilen?

Maksimal hastighet for tilhenger med brems er 80 km/t. Dette gjelder selv om lovlig hastighet på strekningen er høyere enn 80 km/t.

Maksimal hastighet for tilhenger uten brems som har aktuell totalvekt (henger + last) på 300 kg eller mer er 60 km/t. Dette gjelder selv om lovlig hastighet på strekningen er høyere enn 60 km/t.

NB! Alle våre hengere har brems, bortsett fra vår minste båthenger.

Har du lastet hengeren korrekt?

Plassering av lasten

Tung last bør ligge mest mulig over akslen(e) på hengeren slik at du unngår for høyt eller lavt kuletrykk. Lasten fordeles mest mulig over hele hengeren.

NB! For tung last foran kan medføre for høyt kuletrykk og bilen kan understyre. For tung last bak kan medføre for lavt kuletrykk eller negativ kuletrykk. Dette kan føre til at du får ukontrollerbar sleng på hengeren. Det samme kan skje dersom du laster noe tungt lengst foran og lengst bak på hengeren (legg det tunge over akslen(e)).

Kuletrykk

Kuletrykket er veldig viktig for hvordan hengeren og bilen vil oppføre seg på veien. Som nevnt under plassering av lasten så kan et negativt kuletrykk medføre at du får ukontrollerbar sleng på hengeren, eller at bilen understyres ved et for høyt kuletrykk.

Vekten som kulekoblingen på tilhengeren (etter at tilhengeren er lastet) tilfører tilhengerfestet på bilen din er kuletrykket. Normalt skal kuletrykket være mellom 50 kg – 75 kg. Ofte er vekten spesifisert på hengerfestet på bilen din.

Kuletrykket kan kontrolleres med en badevekt.

Lastsikringsmetoder

Det er meget viktig for din og andres sikkerhet at lasten på tilhengeren sikres slik at den ikke forskyver seg, eller faller av under transport. Dersom du skal frakte noe som kan støve eller virvle av hengeren må du bruke nett eller presenning. For andre typer gods må du bruke stropper, spennbånd eller lastestropper. Vi selger og leier ut lastestropper.

Stengning

Dette er en enkel metode som brukes ofte (også kalt stempling). Etter at hengeren er lastet setter du noe inn i tomrommene for å fylle dem, slik at lasten ikke kan flytte på seg. Dette er godt egnet for skaphengere.

Surring

 • Overfallssurring
 • Grimesurring
 • Direkte surring
 • Loopsurring

Overfallssurring

Overfallssurring
Grimesurring
Loopsurring

Fest kroken på stroppen i D-ringen i dekket på hengeren, før stroppen over godset og fest jekken i D-ringen på motsatt side og stram til. Hensikten er å presse godset ned i dekket på hengeren for å øke friksjonen, slik at godset ikke flytter på seg under transport.

Grimesurring

Dette er en surring som er meget effektiv, men som mange ikke kjenner til. Her presser surringen ned og stenger for horisontal bevegelse av godset. 

Direkte surring

Vi bruker dette på våre maskiner: Vi stropper maskinen direkte til D-ringene på maskinhengeren. Ved transport av bil på biltralle er det naturlig å bruke 1 stropp per hjul for direkte surring av det enkelte hjulet til hengerens D-ring.

Loopsurring

Er oftest benyttet på langt gods. 2 stropper som virker mot hverandre.

Har du koblet hengeren korrekt til bilen?

Det er viktig at du kontrollerer at kulen på bilen er gått inn i festet på tilhengers «hanske». På noen av våre hengere er det en grønn knapp som spretter ut på draget når den er låst til kulen på bilen. På andre modeller skal håndtaket sprette tilbake i samme vinkel som draget. Uansett hvilket system som er i bruk: Prøv å løfte hengeren av draget for å se om den sitter fast til kulen på bilen.

Viktig ved leie av henger

 • Sikkerhetslenken må kobles til. Dersom denne mot formodning mangler må du gi beskjed, slik at vi kan bytte den før du kjører av gårde med hengeren.
 • Den elektriske kontakten på bilen og hengeren kan være 7 pins (gammel type) eller 13 pins (ny type). Nesten alle kontaktene på våre hengere har 13 pins. Vi har overgang fra ny til gammel for utleie og salg. Pass på at ledningen sitter fast i kontakten.
 • Fungerer alle lysene?
 • Har du løsnet parkeringsbremsen? Det hender at man glemmer å løsne bremsen; selv om den «bare» er litt på så kan det medføre varmgang i bremsene som igjen kan ødelegge kulelageret.
 • Er lasten sikret?
 • Er nesehjulet heist helt opp? Ikke alle hengerne har nesehjul. Ødelagte nesehjul er den vanligste erstatningssaken vi har ved tilbakelevering av henger.
 • Er speil korrekt innstilt, eller trenger du speilforlenger for å se bak hengeren?

Huskeregler ved leie av båthenger

 • Ofte må du gjøre justeringer på hengeren for å tilpasse den til lengden og båtens skrog. Dette gjøres enkelt med fastnøkkel (ofte 19 mm) eller skiftenøkler.
 • Husk å heise nesehjulet helt opp (dersom hengeren har dette).
 • Dersom du skal hente eller sette båt ut i vannet, lysbrettet bak på hengeren fjernes, og elektrisk kontakt må tas ut. Dersom dette glemmes, blir erstatningen raskt på 2500-3000 kr.
 • Hjulene skal ikke i vannet. Dersom hjulene kjøres i vann, trenger det vann inn i hjullageret. Det vil da kun være et tidsspørsmål før hjullageret ryker. Dette er kostbare reparasjoner avhengig av hvor mange hjul hengeren har.
 • Båten må sikres med surring!
 • Båthengere er veldig lange, og derfor er det uvant å trekke dem bak en bil. Vi ser ofte at hjul ødelegges fordi man treffer fortauskanter eller indre del av rundkjøringer.
Book online

Send oss en henvendelse