Hva er arbeidshøyde? - Working height?

Arbeidshøyde

Slik gjør du

Hva er arbeidshøyde?

Arbeidshøyde – Working height – Den maksimale høyden en voksen person normalt klarer å stå og jobbe i fra kurv/plattform i den aktuelle personløfteren Normalt er denne 2 meter høyere enn plattformhøyden.